Privacy en disclaimer - Integraal Ambulant Team (IAT)
15767
page-template-default,page,page-id-15767,page-child,parent-pageid-15250,ajax_fade,page_not_loaded,,vss_responsive_adv,qode-theme-ver-9.0,wpb-js-composer js-comp-ver-4.11.1,vc_responsive
 

Privacy en disclaimer

Privacy

Dit is de privacyverklaring van IAT. IAT respecteert de privacy van cliënten en bezoekers van onze website. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van IAT.

 

Disclaimer

De inhoud van deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Aan de op deze website aangeboden informatie en/of diensten kunnen echter geen rechten worden ontleend. IAT aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onjuiste of onvolledige informatie.

Niets op deze website mag zonder toestemming van IAT worden gekopieerd, opgeslagen in een gegevensbestand of openbaar gemaakt of op enigerlei wijze worden verspreid.

 

Hoe wij omgaan met persoonlijke gegevens

Voor een goede uitvoering van ons werk is het belangrijk dat wij de juiste informatie van en over cliënten (en/of ouders) hebben. Je moet er op kunnen vertrouwen dat we zorgvuldig omgaan met deze informatie. Nu en in de toekomst.

 

Hoe wij met persoonlijke gegevens omgaan, ligt vast in het privacyreglement. Daarin is onder meer geregeld:

 • wie toegang heeft tot de gegevens;
 • hoe lang de gegevens worden bewaard;
 • aan wie de gegevens worden verstrekt;
 • hoe de gegevens worden beveiligd.

 

Verder is in dit reglement geregeld dat:

 • wij niet meer gegevens opnemen dan strikt noodzakelijk;
 • wij vertrouwelijk met gegevens omgaan;
 • alleen degenen die betrokkenen zijn bij de hulpverlening op de hoogte zijn van de situatie;
 • wij zonder toestemming geen informatie geven aan anderen.

 

Andere regels

Op 25 mei 2018 is de wet veranderd. Met de nieuwe wet is de privacy nog beter bewaakt. Wij voldoen gelukkig aan alle eisen die de nieuwe wet aan ons stelt. Deze nieuwe regels zorgen ervoor dat een cliënt verschillende rechten heeft:

 • Recht om persoonlijke gegevens in te zien;
 • recht om persoonlijke gegevens te wijzigen;
 • recht om persoonlijke gegevens te verwijderen;
 • recht om persoonlijke gegevens over te dragen;
 • recht om te weten wat er met persoonlijke gegevens gebeurd.